Intranet/Extranet

Připravujeme intranetové/extranetové aplikace dle přání zákazníka s využitím následujících technologií:

  • klasický HTML jazyk + kaskádové CSS styly

  • programovací jazyky PHP, JavaScript, DHTMLX knihovny

  • databáze MySQL, případně jakákoliv SQL databáze, kterou Vaše firma již používá

Tags